Laboratorní kontrola jakosti

Získáte kvalitní kontrolu surovin

Splňujeme
ČSN EN ISO 9001:2009

Využíváme moderní laboratoř

Laboratorní kontroly rostlinných komodit

Provádíme

Průběh zpracování

Nabízíme vám kontroly jakosti rostlinných produktůkontroly jakosti surovin a krmných směsí. K rozborům využíváme vlastní laboratoř s moderními technologiemi. Dokážeme analyzovat široké spektrum kvalitativních parametrů. Vstupní i výstupní kontroly jakosti provádíme podle platných norem a vyhlášek. Laboratoř má vypracovaný vnitřní a vnější systém kontroly dle ČSN EN ISO 9001:2009.

Kontrola jakosti obilovin, luštěnin a olejnin

U obilovin, luštěnin, olejnin a dalších rostlinných komodit měříme vlhkost, objemovou hmotnost, pádové číslo, provádíme Zelenyho test, detekujeme N-látky, lepek, příměsi a nečistoty. U sladovnického ječmene dále kontrolujeme klíčivost. A u řepky olejné měříme obsahu tuku v zrnu.  

Kontrolujeme rostlinné komodity

Kontrola jakosti surovin a směsí pro výrobu

Poskytujeme

Kontroluje jakost kvality krmných směsí pro prasata, skot, drůbež, králíky a ostatní hospodářská zvířata. U všech směsí měříme vlhkost, N-látky, obsahu tuku, vlákniny a popelu. 

Zavolejte nám

Využijte kontrolu jakosti rostlinných produktů a krmných směsí od společnosti Agrovýkup, a.s. Moravské Budějovice. Zavolejte nám a získejte více informací včetně dodání vzorků a dopravy prodávaných komodit.

Jak probíhá spolupráce

1 NEW | Agrovýkup, a.s.

Kontaktování

Zavolejte nám a sdělte nám svou poptávku nebo nabídku komodit.

2 new | Agrovýkup, a.s.

Výkup rostlinných komodit

Vykupujeme rostlinné produkty od všech regionálních zemědělců.

3 | Agrovýkup, a.s.

Výroba krmných směsí

Na míru vám připravíme krmné směsirostlinné komodity.

4 new | Agrovýkup, a.s.

Doprava

Zakoupené zboží a produkty vám ve sjednaném termínu dovezeme.