ISO

Co Vám nabídneme:
• obchod s rostlinnými komoditami
• výroba krmných směsí
• prodej nafty
• dodávky chemie,hnojiv a osiv
• nákladní doprava
• opravy motorových vozidel

Výrobní sortiment
krmné směsi pro:

Prasata 

Drůbež

Skot Ostatní

Prasata 

Kód směsi Určení směsi
ČOS - 1 prestarter pro selata do 8 kg živé hmotnosti
ČOS - 2  starter pro selata 8 - 17 kg živé hmotnosti
ČOS - dieta  dietetické problémy při odstavu
A 1   odchov a výkrm prasat do 35 kg živé hmotnosti
A 2  výkrm prasat 35 - 65 kg živé hmotnosti
A 3  výkrm prasat nad 65 kg živé hmotnosti
PCH 1  chovná prasata 35 - 65 kg živé hmotnosti
PCH 2  chovná prasata nad 65 kg živé hmotnosti
KPB  jalové a březí prasnice
KPK  kojící prasnice
KA  plemenní kanci
P1  DK pro výkrm prasat do 65 kg živé hmotnosti
P2  DK pro výkrm prasat nad 65 kg živé hmotnosti
P4  DK pro jalové a březí prasnice
P5  DK pro kojící prasnice

 Drůbež 

Skot

Určení směsi  
ČOT B - start DK pro telata do 3 měsíců stáří
ČOT B DK pro telata nad 3 měsíce stáří
MDB DK pro chov mladého dobytka
HŽB DK pro výkrm skotu
DOS 4 DK pro dojnice s užitkovostí do 5 000 litrů
DOG - 1 DK pro dojnice s užitkovostí nad 5 000 litrů (individuální)
DOG - 2 DK pro dojnice s užitkovostí nad 5 000 litrů (individuální)
BY DK pro plemenné býky

Ostatní

Kód směsi Určení směsi
KK V výkrm králíků
KK S pro chovné králíky - samice
Myši pro laboratorní myši a potkany
Koně DK pro vysokobřezí a kojící klisny

Copyright © 2013. All Rights Reserved.