ISO

Co Vám nabídneme:
• obchod s rostlinnými komoditami
• výroba krmných směsí
• prodej nafty
• dodávky chemie,hnojiv a osiv
• nákladní doprava
• opravy motorových vozidel

ÄŚinnost

Obchodní útvar provádí nákup rostlinných komodit a obchoduje se všemi základními druhy obilovin, luštěnin a olejnin. Disponuje celkovou skladovací kapacitou cca 80 000 tun, ke které využívá železobetonové a ocelová sila, hangárové  a podlažní sklady.  Veškeré rostlinné produkty projdou při příjmu vstupní kontrolou a na jejím základě je provedeno jejich ošetření (čištění, sušení apod.) a roztřídění dle jakostních parametrů tak, aby vyhovovaly požadavkům obchodních partnerů a výrobny krmných směsí.

Při vlastním skladování je využíváno aktivní větrání, chlazení a možnost nástřiku inhibitory plísní a prevence nástřiku proti skladištním škůdcům. Část krmných obilovin a luštěnin se zpracovává do krmných směsí, ostatní zboží je volně obchodováno.  Odbyt těchto komodit je prováděn  vlastní autodopravou nebo vagony na vlastní železniční vlečce.

 

SluĹľby

 • nákup a prodej rostlinnĂ˝ch komodit
 • sušenĂ­, ÄŤištÄ›nĂ­
 • skladovánĂ­
 • ošetĹ™enĂ­ inhibitory plĂ­snĂ­
 • váženĂ­ na úřednÄ› ověřenĂ© váze
 • nakládka a vykládka vagĂłnĹŻ

 

Provozy nákupního skladu

 • ĹľelezobetonovĂ© silo o skladovacĂ­ kapacitÄ› Ă  21 000 tun  se sušárnou "ALVAN BLANCH DF 37 000"
  o výkonu 40 t / hod., při odsušku 5 % vlhkosti
 • ocelová sila o skladovacĂ­ kapacitě à 40 000 t
 • ocelová sila v Ĺ˝eletavÄ› o skladovacĂ­ kapacitÄ› Ă  11 000 t
 • hangárovĂ© sklady o skladovacĂ­ kapacitě à 3 000 t
 • podlaĹľnĂ­ sklady o skladovacĂ­ kapacitě à  4 000 t
 • ĹľelezniÄŤnĂ­ vleÄŤka o vĂ˝konu 60 t/hod.

 

Kontakt:

nákup a prodej rostlinných komodit: Jiří Pánek, mob.: 606 684 246, jiri.panek@agrovykup.cz 

váha - příjem, expedice: tel.: 565 303 720, vahy@agrovykup.cz

provoz železniční vlečky: Jiří Karšulín, mob.: 607 185 543, jiri.karsulin@agrovykup.cz

 

 

fotogalerie: 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.