ISO

Co Vám nabídneme:
• obchod s rostlinnými komoditami
• výroba krmných směsí
• prodej nafty
• dodávky chemie,hnojiv a osiv
• nákladní doprava
• opravy motorových vozidel

Z mimovýrobních činností považuje společnost za nejdůležitější poskytování všestranných služeb zákazníkům. Z tohoto důvodu vytvořila "Útvar pro krmiva a výživu" působící v terénu, kde útvar prostřednictvím zookonzulenta spolupracuje s chovateli(odběrateli krmných směsí). Zookonzulent je kontinuálně školen jak v oblasti moderní obecné výživy, tak v managmentu odchovu, chovu a výkrmu hospodářských zvířat. V případě potřeby má zookonzulent možnost využít k řešení obtížnějších problémů specialisty, kteří jsou vědeckými pracovníky. 

Vybavení pro optimalizaci výživy
Zookonzulent využívá k optimalizaci krmných směsí a krmných dávek programy: OPTIMIX, OKS, OKD. Programové vybavení umožňuje zookonzulentovi navrhnout ekonomicky nejvýhodnější skladbu krmné směsi a krmné dávky, resp. stanovit nejvýhodnější strategii v managmentu chovu a výkrmu zvířat. 

Služby

  • poradenská činnost pro účelné využívání kompletních krmných směsí a doplňkových krmiv
  • úpravy a optimalizace výrobních receptur krmných směsí
  • rozbory krmiv a krmných směsí v podnikové laboratoři s následným vyhodnocením výsledků
  • hodnocení užitkových parametrů (přírůstek, spotřeba krmné směsi na kilogram přírůstku a procento úhynu) chovů a výkrmů hospodářských zvířat


Kontakt

  manager pro krmiva a výživu: ing. Vladislav Jedlička
fotogalerie: 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.